Loading posts...
 • Maak vertrekkende medewerkers waardevol voor jouw organisatie!

  Het is gezond als er binnen je bedrijf een bepaalde mate van personeelsverloop plaatsvindt. Enerzijds treden er nieuwe medewerkers met een frisse blik in dienst. Anderzijds verlaten medewerkers de organisatie omdat ze toe zijn aan een nieuwe uitdaging. Hoe krijg je waardevolle informatie van vertrekkende medewerkers? Hoewel het vervelend kan zijn wanneer een medewerker de…

 • Leven Lang Ontwikkelen: SLIM subsidie voor MKB

  Juist in deze roerige tijden, waarin iedereen geconfronteerd wordt met nieuwe vormen van werken en de toegenomen onzekerheid rond arbeid, is het goed om te investeren in je personeel. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vanaf 2020 €48 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren…

 • Deels betaald geboorteverlof en ouderschapsverlof door het UWV

  Het kabinet wil dat ouders meer ruimte krijgen om werk en zorg voor hun kinderen te combineren. Daarom is er een volgende stap gezet in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Partners kunnen vijf weken betaald verlof opnemen gedurende de eerste zes maanden vanaf de geboorte van een baby. Daarnaast krijgen zowel de moeder…

 • Let op: Aanvragen compensatie transitievergoeding na twee jaar ziekte is nu mogelijk!

  “Wist je dat je sinds kort compensatie kan aanvragen voor de betaalde transitievergoeding bij een langdurige zieke medewerker?” Als werkgever ben je transitievergoeding verschuldigd na ontslag van een medewerker. Een medewerker die ziek is mag niet ontslagen worden. Als de medewerker in kwestie meer dan twee jaar ziek is, komt het ontslagverbod te vervallen en…

 • Thuiswerken is heerlijk… eerlijk?

  Veel medewerkers die niet gewend zijn om thuis te werken, moeten door de corona-uitbraak hun werkzaamheden ineens vanuit huis verrichten. Geen direct contact met collega’s, geen sociale controle en een gebrek aan discipline maken het er voor de meeste van ons niet makkelijker op. Dit gezegd hebbende, er zijn manieren om het thuiswerken draaglijker te…

 • College HAN – Hoe ga je om met verschillende persoonlijkheidstypen tijdens de audit?

  Audits zijn mensenwerk Afgelopen week hebben Sanne Verschoor en Amy van Hulst een college verzorgd voor derdejaars studenten van Food and Business aan de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Ter voorbereiding op de audit, hebben we hen meegenomen in diverse gesprekstechnieken. Hierbij hebben we gekeken naar de verschillen tussen vraagsoorten, en hoe je deze…

 • Blue Monday of stralend de dag door?

  De derde maandag van januari wordt gezien als meest depressieve dag van het jaar. Waarom? Psycholoog Arnall kwam in 2005 met een formule, bestaande uit een combinatie van weersomstandigheden, de hoeveelheid schulden die medewerkers hebben na de kerst en de tijd die sindsdien voorbij is gegaan, de hoeveelheid motivatie en tot slot de goede voornemens…

 • Gelukkige medewerkers, gelukkige organisatie?

  Wat wordt er precies onder geluk verstaan? En misschien wel belangrijker: hoe kun jij als werkgever aan het geluk van medewerkers bijdragen?   Wat is geluk?  Allereerst: geluk is een emotie. Er bestaat niet zozeer één definitie van geluk. Toch zou je geluk goed kunnen omschrijven als “tevreden zijn met de huidige leefomstandigheden” of “een staat van zijn…

 • Akzo Nobel – Kennissessie

  Weer eens heel wat anders: terug de schoolbanken in. Op woensdag 20 november hebben wij onze kennis overgedragen aan ondernemers die verbonden zijn aan Acoat. Acoat ondersteunt Sikkens schadeherstelbedrijven in succesvol ondernemen. Wij hebben hen meegenomen in diverse aspecten die te maken hebben met het binden van medewerkers aan het bedrijf. De huidige, soms grillige…

 • Laat je door de WAB niet van de wijs brengen! [2/2]

  In het eerdere blog over de WAB bespraken we de veranderingen in het ontslagrecht. Deel 2 van het blog zal gaan over de wijzigingen omtrent flexibele arbeid. De vier belangrijkste veranderingen zien er als volgt uit: Payrolling Door de WAB wordt er een juridisch onderscheid gemaakt tussen ‘uitzending’ en ‘payrolling’. De ‘payrollovereenkomst’ wordt in de…