Laat je door de WAB niet van de wijs brengen! [2/2]

In het eerdere blog over de WAB bespraken we de veranderingen in het ontslagrecht. Deel 2 van het blog zal gaan over de wijzigingen omtrent flexibele arbeid. De vier belangrijkste veranderingen zien er als volgt uit:


Payrolling
Door de WAB wordt er een juridisch onderscheid gemaakt tussen ‘uitzending’ en ‘payrolling’. De ‘payrollovereenkomst’ wordt in de WAB toegevoegd. Voor payrolling gaat gelden dat de (payroll)werknemer recht krijgt op dezelfde rechtspositie en arbeidsvoorwaarden als medewerkers die bij de inlener in dienst zijn. Een uitzondering hierop is het pensioen. Voor medewerkers met een payrollovereenkomst hoef je als werkgever geen pensioenpremie te betalen. Rond uitzenden blijven de regels ongewijzigd.

Oproepcontracten
In de WAB wordt de definitie van een oproepcontract verduidelijkt. Onder de nieuwe definitie vallen de 0-urencontracten en de min-maxcontracten.

Om oproepkrachten meer zekerheid te geven, regelt de WAB dat een oproep voor werk minimaal vier dagen voor aanvang van het werk moet plaatsvinden. Is de oproep later gedaan, dan mag de werknemer de oproep weigeren.

Een andere nieuwe regeling uit de WAB is de ‘vastklik-regeling’. Na twaalf maanden op basis van een oproepovereenkomst te hebben gewerkt, moet de werkgever aan de werknemer een aanbod doen voor een dienstverband met een vaste arbeidsomvang (“vastklikken”). Als de werkgever dit aanbod niet doet, dan ontstaat een recht op salaris over het gemiddelde aantal uren vanaf de uiterlijke datum waarop de werkgever het aanbod had moeten doen.

Ketenregeling

De ketenregeling bepaalt wanneer elkaar opeenvolgende arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd overgaan in een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Nu is dit het geval bij meer dan drie opvolgende contracten of als de duur van de opvolgende contracten een periode van twee jaar overschrijdt. De WAB zorgt ervoor dat het recht op een vast contract niet na twee, maar na drie jaar ontstaat.  

Tot 1 januari 2020 geldt: 3x2x6: Maximaal 3 contracten gedurende 2 jaar,  te onderbreken door tussenpozen van meer dan 6 maanden.
WAB: Vanaf 1 januari 2020 geldt: 3x3x6: Maximaal 3 contracten gedurende 3 jaar, te onderbreken door tussenpozen van meer dan 6 maanden.

Als er in 2019 een tweede of derde contract gesloten wordt dat eindigt na 1 januari 2020, ontstaat er geen vast contract als de periode van twee jaar is overschreden.


WW-premiedifferentiatie

Werkgevers betalen vanaf de invoering van de WAB voor een werknemer met een vast contract een lagere ww-premie dan voor medewerkers met een flexibel contract, dit om een vast contract voor werkgevers aantrekkelijker te maken. Nul-urencontracten en min-maxcontracten komen dus niet in aanmerking voor deze lagere premie, Net zo min als medewerkers met een contract voor bepaalde tijd.

Kortom: de WAB geeft meer zekerheid voor de werknemer. Wil je weten hoe je hier als werkgever het beste mee om kan gaan, of wil je hier meer informatie over, dan helpen we je hier graag mee verder!