Deels betaald geboorteverlof en ouderschapsverlof door het UWV

Het kabinet wil dat ouders meer ruimte krijgen om werk en zorg voor hun kinderen te combineren. Daarom is er een volgende stap gezet in de verlofregelingen voor ouders van jonge kinderen. Partners kunnen vijf weken betaald verlof opnemen gedurende de eerste zes maanden vanaf de geboorte van een baby. Daarnaast krijgen zowel de moeder als de partner vanaf augustus 2022 negen weken van het ouderschapsverlof deels doorbetaald. Door deze nieuwe regelingen hoopt het kabinet dat het aantrekkelijker wordt voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen. In deze blog zullen de regels omtrent geboorteverlof en ouderschapsverlof kort uitgelegd worden.

Geboorteverlof voor partners: huidige situatie

Sinds 1 januari 2019 krijgen partners eenmaal het aantal werkuren per week aan geboorteverlof, vrij direct na de geboorte van hun kind. Bij een veertigurige werkweek betekent dit dat een partner vijf dagen verlof krijgt. De werkgever betaalt het loon tijdens dit verlof volledig door. De partner mag zelf bepalen wanneer de verlofdagen worden opgenomen, maar is wel verplicht dit verlof op te nemen binnen 4 weken na de geboorte van het kind.

Aanvullend geboorteverlof voor partners: vanaf juli 2020

Per 1 juli 2020 kunnen partners maximaal vijf weken betaald verlof opnemen in de eerste zes maanden van een baby. Tijdens het aanvullende geboorteverlof krijgt de partner geen salaris, maar een uitkering van het UWV. Werkgevers moeten deze uitkering aanvragen bij het UWV. Werkgevers krijgen een uitkering van maximaal 70% van hun dagloon (en maximaal 70% van het maximumdagloon).

Ouderschapsverlof: huidige situatie

Op dit moment kunnen ouders 26 weken ouderschapsverlof opnemen in de eerste acht levensjaren van hun kind. Dat verlof is in principe onbetaald, tenzij werkgever en werknemers daar binnen het bedrijf of cao andere afspraken over maken. Daardoor kan niet iedereen het zich veroorloven gebruik te maken van het verlof. In de praktijk neemt slechts een derde van de ouders ouderschapsverlof op. Dit hoopt het kabinet met de nieuwe verlofregeling tegen te gaan.

Ouderschapsverlof: vanaf augustus 2022

De eerste 9 van de 26 weken ouderschapsverlof zullen betaald worden door het UWV. Ouders krijgen straks van het UWV een uitkering ter hoogte van 50% van hun dagloon, tot 50% van het maximum dagloon. Om ervoor te zorgen dat zowel het UWV als bedrijven zich kunnen voorbereiden op deze regeling gaat de verlofregeling pas vanaf augustus 2022 in.

Moeders hebben recht op betaald zwangerschapsverlof van zestien tot twintig weken, en hebben straks bovendien recht op negen weken doorbetaald ouderschapsverlof. Het kabinet geeft met deze besluiten ook invulling aan de Europese richtlijn over de werk-privébalans en hoopt dat het op deze manier aantrekkelijker wordt voor ouders om het ouderschapsverlof daadwerkelijk op te nemen.

Voorwaarden betaald ouderschapsverlof vanaf augustus 2022

Het betaalde verlof moet worden opgenomen tijdens het eerste levensjaar van het kind. De overige 17 weken verlof blijven wettelijk onbetaald en kunnen nog steeds tot de achtste verjaardag van het kind worden opgenomen. Het blijft mogelijk voor werkgevers en werknemers om daar aanvullende afspraken over te maken.


Kortom, het zal het aantrekkelijker worden voor medewerkers om geboorteverlof en ouderschapsverlof op te nemen. Mocht je hier verder nog vragen over hebben, dan kun je contact opnemen met Sanne, Imke en Amy.