Leven Lang Ontwikkelen: SLIM subsidie voor MKB

Juist in deze roerige tijden, waarin iedereen geconfronteerd wordt met nieuwe vormen van werken en de toegenomen onzekerheid rond arbeid, is het goed om te investeren in je personeel. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vanaf 2020 €48 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren en ontwikkelen in het mkb. Vanaf 1 september kunnen bedrijven een aanvraag doen voor de tweede ronde van de subsidie. Benieuwd of de SLIM subsidie interessant is voor jouw bedrijf? Lees dan onderstaande blog!

Welke organisaties kunnen de SLIM subsidie aanvragen?

De SLIM subsidie kan door verschillende soorten organisaties worden aangevraagd, waaronder ook mkb-ondernemingen. Of een organisatie een mkb-organisatie is, wordt bepaald aan de hand van de mkb-verklaring (die als verplichte bijlage wordt toegevoegd aan de aanvraag).

Welke activiteiten komen voor de subsidie in aanmerking?

a) Doorlichting van de onderneming
De veranderingen op de arbeidsmarkt, zoals robotisering en digitalisering kunnen invloed hebben op de benodigde kennis en vaardigheden binnen je bedrijf. Het kan nuttig zijn om eens in de zoveel tijd inzichtelijk te krijgen wat deze veranderingen betekenen voor je organisatie en de medewerkers. Youman kan helpen bij het doorlichten van je bedrijf en het maken van een ontwikkelplan.

b) Loopbaan- en ontwikkeladviezen
Om een leerrijke werkomgeving te creëren, is het belangrijk om aandacht te hebben voor de loopbaan van je personeel. Door Youman als loopbaanadviseur in te schakelen, kun je de wensen en ambities van je medewerkers in kaart brengen en hierop inspelen. Welke wensen, ambities en mogelijkheden hebben je medewerkers? En hoe kun je hier als leidinggevende op inspelen? Op deze manier worden je medewerkers gestimuleerd om actief na te denken over hun toekomst en helpt het jou als werkgever bij het vitaal houden van medewerkers!

c. Een methode in de onderneming die werknemers in het bedrijf stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk
Als ondernemer kun je subsidie aanvragen om je te laten ondersteunen of begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode die medewerkers stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen. Wij kunnen samen met jou als werkgever sparren over nieuwe methodieken op het gebied van leren en ontwikkelen.

d. Het aanbieden van een praktijkleerplaats in de derde leerweg
De veranderingen op de arbeidsmarkt zijn van invloed op de benodigde kennis of vaardigheden van werkenden. Daarom kan bijscholing of omscholing van huidige medewerkers of juist van werkzoekenden hard nodig zijn. Het aanbieden van een praktijkleerplaats in je bedrijf kan een manier zijn om hierin te voorzien. Je kunt bij ons terecht voor meer informatie en de voorwaarden voor het aanbieden van een praktijkleerplaats.


Denkt jouw bedrijf er over om de SLIM subsidie aan te vragen? Dit kan van 1 september t/m 30 september 2020. Youman heeft ervaring met het geven van trainingen en workshops en met het opstellen van activiteitenplannen en begrotingen in het kader van de SLIM aanvraag. Wij helpen je hier graag bij!