Wegwijs in het web van de WAB [1/2]

Op 1 januari 2020 treedt de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB) in werking. Het doel van deze wet is om ervoor te zorgen dat het aantrekkelijker wordt voor werkgevers om werknemers in vaste dienst te nemen. Om wat voor soort veranderingen ten opzichte van de huidige wetgeving gaat het hier? Deel 1 van het blog gaat over wijzigingen in het ontslagrecht en deel 2 gaat over de wijzigingen met betrekking tot flexibele arbeid.  

Ontslag i-grond
Op dit moment bestaan de ontslaggronden a t/m h. Deze gronden zijn limitatief, wat betekent dat een ontslag moet vallen onder één van de bovenstaande gronden. Wanneer je een medewerker wilt ontslaan, mag je op dit moment maar één grond aanvoeren, bijvoorbeeld: ‘disfunctioneren’.

De WAB creëert een negende ontslaggrond: de i-grond. Op basis van de nieuwe i-grond mogen meerdere, onvoldragen ontslaggronden worden gecombineerd, daarom wordt dit ook wel de cumulatiegrond genoemd. Deze gronden kunnen nu gecombineerd worden en op deze manier tóch tot ontbinding leiden. Bijvoorbeeld, de gronden ‘disfunctioneren’ en ‘verstoorde arbeidsverhouding’ kunnen in een ontslagzaak worden aangevoerd als één ontslaggrond: de i-grond.

Als de kantonrechter de arbeidsovereenkomst op de i-grond ontbindt, kan aan de werknemer een vergoeding worden toegekend van ten hoogste de helft van de transitievergoeding, boven op de oorspronkelijke transitievergoeding. Hoe de i-grond in de praktijk zal doorwerken is nog afwachten. Hier zal meer duidelijkheid over ontstaan wanneer er geschillen omtrent de i-grond voor de rechter verschijnen.

Transitievergoeding
Een werkgever is volgens de huidige wetgeving pas na twee jaar dienstverband de transitievergoeding verschuldigd. Met ingang van de WAB ontstaat aan het begin van het dienstverband al een recht op transitievergoeding voor de werknemer. De transitievergoeding wordt dus berekend over de feitelijke duur van de arbeidsovereenkomst en is daarmee óók verschuldigd bij een opzegging door de werkgever tijdens de proeftijd.


Kortom: de WAB geeft meer zekerheid voor de werknemer. Wil je weten hoe je hier als werkgever het beste mee om kan gaan, of wil je hier meer informatie over, dan helpen we je hier graag mee verder!