UITZENDKRACHTEN: WAAR MOET JE REKENING MEE HOUDEN?

Over het inhuren van uitzendkrachten bestaan nog veel onduidelijkheden. Werkgevers hebben niet altijd alle informatie bij de hand en dit kan voor verwarring zorgen.  

 

Een uitzendkracht is over de periode dat hij werkt, werkzaam op grond van een arbeidsovereenkomst die de uitzendkracht met het uitzendbureau sluit. De uitzendkracht is in dienst bij het uitzendbureau, hoewel de feitelijke werkzaamheden worden verricht voor een derde. Hierdoor kan er soms verwarring zijn over de rechten en plichten voor uitzendkrachten.

 

Uitzendkrachten hebben recht op ten minste dezelfde arbeidsvoorwaarden als eigen medewerkers: “Het loon en de vergoedingen van de uitzendkracht zijn gelijk aan het loon en vergoedingen die worden toegekend aan werknemers, werkzaam in gelijkwaardig functies in dienst van de inlener.” Ook ligt de verantwoordelijkheid voor de gezondheid en veiligheid deels bij de werkgever zelf. De werkgever dient de uitzendkracht op verschillende terreinen op dezelfde manier te behandelen als de andere vaste werknemers.

 

Er bestaan twee aparte cao’s voor uitzendkrachten: de ABU en de NBBU. De ABU-cao is algemeen bindend verklaart, wat betekent dat hij ook van toepassing is voor niet-leden in de uitzendbranche. De cao bestaat uit verschillende fasen:

  • Fase A: Fase waarin de uitzendkracht een uitzendbeding heeft in de uitzendovereenkomst. Wanneer er geen werk is dan stopt het werk ook op dat moment. Het aantal contracten in deze fase is onbeperkt, maar er geldt wel een maximale doorlooptijd van 78 weken.
  • Fase B: Na die 78 weken wordt de uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd afgesloten. Deze fase duurt maximaal vier jaar, waarin maximaal zes bepaalde tijdscontracten mogen worden aangegaan. Als er een onderbreking is van meer dan zes maanden, dan valt de uitzendkracht terug in fase A.
  • Fase C: Hierin krijgt de uitzendkracht een contract voor onbepaalde tijd bij het uitzendbureau.

 

Werkgevers dienen waakzaam te zijn voor de ketenregeling, op het moment dat er besloten wordt om een uitzendkracht in dienst te nemen. Wanneer een uitzendkracht binnen een termijn van 24 maanden drie opvolgende tijdelijke contracten aangaat met tussenpozen van niet langer dan zes maanden bij het uitzendbureau, dan zal het contract overgaan in een contract voor onbepaalde tijd bij de werkgever. Dit is alleen van belang wanneer de werkgever de uitzendkracht zelf in dienst neemt.

 

Er zijn nog meer rechten en plichten die bij uitzendkrachten komen kijken waar wij u informatie over kunnen geven. Zo kom je als werkgevers nooit voor verrassingen te staan!