LEVERT EEN STAGIAIR NOU ECHT WAT OP?

Dat is de vraag die veel werkgevers zichzelf stellen. Het aannemen van een stagiair zal niet vanaf de eerste werkdag alleen tot voordelen leiden. Desalniettemin zal het in de regel niet lang duren voordat een werkgever de vruchten plukt van een stagiair binnen een organisatie. Een stagiair wordt vaak louter gezien als een goedkope arbeidskracht die een hoop aandacht en tijd nodig heeft. Dit heeft vaak te maken met werkgevers die een stagiaire niet optimaal benutten.

Werkgevers vinden het vaak moeilijk om te gaan met stagiairs en weten niet goed welke werkzaamheden aan hen kunnen worden overgelaten. Stagiairs kunnen vraagstukken oplossen, meedenken over procesverbeteringen en relevant onderzoek doen. Het feit dat stagiairs met een frisse blik naar een organisatie kijken, onderschatten veel werkgevers maar kan van ongekende waarden zijn.  En dan hebben we het nog niet gehad over de schat aan actuele informatie waar de stagiair over beschikt. Het is echter wel mede de verantwoordelijk voor de werkgever om het beste in de stagiair naar boven te halen. Wanneer een stagiair de ondersteuning krijgt waarbij hij zich optimaal kan ontplooien kan een organisatie het best profiteren van zijn of haar capaciteiten.

Hoe kun je als werkgever zorgen dat de stagiair optimaal presteert?

Ten eerste moet er een goede ‘fit’ zijn tussen de stagiair en de medewerker die de stagiair op het bedrijf gaat begeleiden (de stagebegeleider). Het is daarom raadzaam om de stagebegeleider volledig te betrekken bij de selectieprocedure. Wanneer er geen fit is tussen hem of haar en de stagiair kan hier in een vroeg stadium op worden geanticipeerd. Dit is niet alleen in het belang van de werkgever maar uiteindelijk ook in het belang van de stagiair.

Ten tweede is het belangrijk dat er veel ruimte is voor eigen initiatief. Uiteraard is het belangrijk dat de stagiair eigen initiatief toont, maar de werkgever zal de stagiair ook de ruimte moeten bieden om initiatief te kunnen tonen.

Ten derde valt te benoemen dat het van groot belang is dat de stagiair datgene doet waar hij goed in is zodat hij het beste tot zijn recht komt. Daarom is het belangrijk om erachter te komen over welke talenten een stagiair beschikt zodat de organisatie hier optimaal van kan profiteren.

Om bovenstaande drie punten volledig te borgen bij een organisatie tijdens de stageperiode is het van groot belang dat de communicatie tussen de stagebegeleider en stagiair optimaal verloopt, raadzaam is om het liefst wekelijks terug te blikken op de afgelopen week en tevens vooruit te blikken op de komende periode.