COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING LANGDURIGE ZIEKTE

Sinds de invoering van de WWZ geldt dat werkgevers na ontslag van een werknemer een transitievergoeding moeten betalen (indien de werknemer minstens twee jaar in dienst is geweest). Dit geldt óók wanneer iemand twee jaar ziek is geweest. Vanaf 1 april 2020 kunnen werkgevers compensatie krijgen voor deze transitievergoeding.


Wat is de aanleiding van deze compensatieregeling?

Werknemers die langdurig arbeidsongeschikt worden, zijn kostbaar voor ieder bedrijf. Dit komt omdat werkgevers een loondoorbetalingsverplichting hebben van minstens twee jaar. Tijdens deze periode zijn er ook flinke re-integratiekosten. Daarnaast moet de werkgever bij ontslag van een langdurige zieke werknemer een transitievergoeding betalen. Veel werkgevers vinden het onrechtvaardig dat ze naast de loondoorbetalingsplicht, ook de transitievergoeding moeten betalen.

 

Slapend dienstverband
Om de uitbetaling van de transitievergoeding te voorkomen, kiezen sommige werkgevers ervoor om het dienstverband niet te beëindigen na twee jaar ziekte. Dit wordt een slapend dienstverband genoemd. Hierbij is de werknemer wel in dienst, maar verricht geen werkzaamheden (en ontvangt dus geen loon). Aan deze constructie zitten enkele haken en ogen, onder andere dat de transitievergoeding blijft oplopen. Wanneer de werknemer (gedeeltelijk) herstelt, ben je ook verplicht om passend werk te vinden en opnieuw loon te betalen.

 

Wat is de compensatieregeling?

Om deze slapende dienstverbanden te voorkomen, is er een wet aangenomen die werkgevers compenseert voor transitievergoeding bij langdurige ziekte. Werkgevers kunnen pas een aanvraag indienen, nadat deze wet in werking is getreden (verwachte datum: 1 april 2020).  Hierbij kunnen ze in de eerste zes maanden compensatie aanvragen voor betaalde transitievergoeding in de periode van 1 juli 2015 tot 1 april 2020. De hoogte van de compensatie is in beginsel gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding.

 

Wat moet je doen als werkgever?

Het is belangrijk om als werkgever bepaalde gegevens goed te bewaren van ontslagen langdurige zieke werknemers. Dit omdat het UWV bepaalde bewijsstukken nodig heeft om deze aanvraag goed te keuren.  Wil je hier meer informatie over? Neem contact met ons op.