HET GOEDE WERK EIST TIJDIG RUSTEN

“een loopbaan wordt minder gekenmerkt door een paar drukke pieken, maar gaat meer op een marathon lijken”

Recentelijk was er in de Weekend bijlage van het NRC een aantal stukken gewijd aan werken op de Amsterdamse Zuidas. Een van de conclusies was dat de werkdruk onder medewerkers bij met name advocatenkantoren zeer hoog was. Werkweken van 60-80 uur waren zeker geen uitzondering voor de medewerkers.

We leven in een tijd van ongekende veranderingen waarin haast niets onmogelijk lijkt. Technologie ontwikkelt zich razendsnel, en we bevinden ons in een periode waarin onze organisaties en onze banen steeds veranderen. Het is dan ook de kunst om de unieke menselijke vermogens van de medewerkers aan te spreken en er zo voor te zorgen dat we voorbereid zijn op de toekomst. Daarbij is het welzijn van de medewerkers een van de belangrijkste dingen. We werken steeds langer en het is niet meer vanzelfsprekend dat het zwaartepunt van een loopbaan aan het begin ligt. Arbeidspatronen worden steeds veranderlijker en kennen verschillende fases. Hierdoor wordt een loopbaan minder gekenmerkt door een paar pieken, maar gaat het meer op een marathon lijken. Medewerkers moeten daarom handvatten aangereikt krijgen om hun veerkracht en de vitaliteit te ontwikkelen die daarvoor nodig zijn.

Doordat de werkomgeving steeds meer vraagt van de medewerkers en ze door technologische ontwikkelingen vrijwel overal kunnen werken is het nemen van voldoende pauzes lastig. Zeker wanneer je in ogenschouw neemt dat er nogal wat mensen competitief zijn ingesteld, houden we een cultuur in stand waarin continu bovenmatig presteren de norm lijkt. Uitval ligt op de loer…

Om nu meer een balans te vinden is het belangrijk om beter in de gaten te houden hoe het met onze medewerkers gaat. Geestelijke gezondheid wordt wel het laatste taboe genoemd, terwijl er ook in Nederland heel veel mensen met een vorm van psychische problemen kampen. Degenen die hun ervaringen willen delen, zijn bang dat ze op een veroordeling en onbegrip stuiten. Als iemand zich kwetsbaar opstelt is het van belang echt te luisteren en niet alleen maar met een oordeel of oplossing te komen. Zo wordt er een brug geslagen. Uiteraard helpt Youman hier graag bij!

Doorzettingsvermogen en werklust mogen bewonderenswaardige kwaliteiten zijn, maar dat geldt ook voor het op tijd een stapje terug te doen. Als medewerkers even die ‘pauze’ nemen krijgen ze meer veerkracht en energie!