Loading posts...
  • Leven Lang Ontwikkelen: SLIM subsidie voor MKB

    Juist in deze roerige tijden, waarin iedereen geconfronteerd wordt met nieuwe vormen van werken en de toegenomen onzekerheid rond arbeid, is het goed om te investeren in je personeel. De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft vanaf 2020 €48 miljoen per jaar beschikbaar gesteld voor initiatieven die gericht zijn op het stimuleren van leren…